bismilah

Ahad, 27 Februari 2011

from millatfacebook

nurul afiqah Ada.

Diriwayatkan bahawa surah Al-Maaidah ayat 3 diturunkan pada sesudah waktu asar yaitu pada hari Jumaat di padang Arafah pada musim haji penghabisan [Wada']. Pada masa itu Rasulullah s.a.w. berada di Arafah di atas unta. Ketika ayat ini turun Rasulullah s.a.w. tidak begitu jelas penerimaannya untuk mengingati isi dan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersandar pada unta beliau, dan unta beliau pun duduk perlahan-lahan. Setelah itu turun malaikat Jibril a.s. dan berkata:

"Wahai Muhammad, sesungguhnya pada hari ini telah disempurnakan urusan agamamu, maka terputuslah apa yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. dan demikian juga apa yang terlarang olehnya. Oleh itu kamu kumpulkan para sahabatmu dan beritahu kepada mereka bahawa hari ini adalah hari terakhir aku bertemu dengan kamu."

Setelah Malaikat Jibril a.s. pergi maka Rasulullah s.a.w. pun berangkat ke Mekah dan terus pergi ke Madinah. Setelah Rasulullah s.a.w. mengumpulkan para sahabat beliau, maka Rasulullah s.a.w. pun menceritakan apa yang telah diberitahu oleh malaikat Jibril a.s.. Apabila para sahabat mendengar hal yang demikian maka mereka pun gembira sambil berkata: "Agama kita telah sempurna. Agama kila telah sempurna."

Apabila Abu Bakar ra. mendengar keterangan Rasulullah s.a.w. itu, maka ia tidak dapat menahan kesedihannya maka ia pun kembali ke rumah lalu mengunci pintu dan menangis sekuat-kuatnya. Abu Bakar ra. menangis dari pagi hingga ke malam. Kisah tentang Abu Bakar ra. menangis telah sampai kepada para sahabat yang lain, maka berkumpullah para sahabat di depan rumah Abu Bakar ra. dan mereka berkata: "Wahai Abu Bakar, apakah yang telah membuat kamu menangis sehingga begini sekali keadaanmu? Seharusnya kamu merasa gembira sebab agama kita telah sempuma." Mendengarkan pertanyaan dari para sahabat maka Abu Bakar ra. pun berkata, "Wahai para sahabatku, kamu semua tidak tahu tentang musibah yang menimpa kamu, tidakkah kamu tahu bahawa apabila sesualu perkara itu telah sempuma maka akan kelihatanlah akan kekurangannya. Dengan turunnya ayat tersebut bahawa ia menunjukkan perpisahan kita dengan Rasulullah s.a.w.. Hasan dan Husin menjadi yatim dan para isteri nabi menjadi janda."

Selelah mereka mendengar penjelasan dari Abu Bakar ra. maka sadarlah mereka akan kebenaran kata-kata Abu Bakar ra., lalu mereka menangis dengan sekuat-kuatnya. Tangisan mereka telah didengar oleh para sahabat yang lain, maka mereka pun terus memberitahu Rasulullah s.a.w. tentang apa yang mereka lihat itu. Berkata salah seorang dari para sahabat, "Ya Rasulullah s.a.w., kami baru kembali dari rumah Abu Bakar ra. dan kami dapati banyak orang menangis dengan suara yang kuat di depan rumah beliau." Apabila Rasulullah s.a.w. mendengar keterangan dari para sahabat, maka berubahlah muka Rasulullah s.a.w. dan dengan bergegas beliau menuju ke rumah Abu Bakar ra.. Setelah Rasulullah s.a.w. sampai di rumah Abu Bakar ra. maka Rasulullah s.a.w. melihat kesemua mereka yang menangis dan bertanya, "Wahai para sahabatku, kenapakah kamu semua menangis?." Kemudian Ali ra. berkata, "YaRasulullah s.a.w., Abu Bakar ra. mengatakan dengan turunnya ayat ini membawa tanda bahwa waktu wafatmu telah dekat. Adakah ini benar ya Rasulullah?." Lalu Rasulullah s.a.w. berkata: "Semua yang dikatakan oleh Abu Bakar ra. adalah benar, dan sesungguhnya waktu untuk aku meninggalkan kamu semua telah dekat".

Setelah Abu Bakar ra. mendengar pengakuan Rasulullah s.a.w., maka ia pun menangis sekuat tenaganya sehingga ia jatuh pingsan. Sementara 'Ukasyah ra. berkata kepada Rasulullah s.a.w., 'Ya Rasulullah, waktu itu saya anda pukul pada tulang rusuk saya. Oleh itu saya hendak tahu apakah anda sengaja memukul saya atau hendak memukul unta baginda." Rasulullah s.a.w. berkata: "Wahai 'Ukasyah, Rasulullah s.a.w. sengaja memukul kamu." Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata kepada Bilal ra., "Wahai Bilal, kamu pergi ke rumah Fathimah dan ambilkan tongkatku ke mari." Bilal keluar dari masjid menuju ke rumah Fathimah sambil meletakkan tangannya di atas kepala dengan berkata, "Rasulullah telah menyediakan dirinya untuk dibalas [diqishash]."

Setelah Bilal sampai di rumah Fathimah maka Bilal pun memberi salam dan mengetuk pintu. Kemudian Fathimah ra. menyahut dengan berkata: "Siapakah di pintu?." Lalu Bilal ra. berkata: "Saya Bilal, saya telah diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. untuk mengambil tongkat beliau. "Kemudian Fathimah ra. berkata: "Wahai Bilal, untuk apa ayahku minta tongkatnya." Berkata Bilal ra.: "Wahai Fathimah, Rasulullah s.a.w. telah menyediakan dirinya untuk diqishash." Bertanya Fathimah ra. lagi: "Wahai Bilal, siapakah manusia yang sampai hatinya untuk menqishash Rasulullah s.a.w.?" Bilal ra. tidak menjawab pertanyaan Fathimah ra., Setelah Fathimah ra. memberikan tongkat tersebut, maka Bilal pun membawa tongkat itu kepada Rasulullah s.a.w. Setelah Rasulullah s.a.w. menerima tongkat tersebut dari Bilal ra. maka beliau pun menyerahkan kepada 'Ukasyah.

Melihatkan hal yang demikian maka Abu Bakar ra. dan Umar ra. tampil ke depan sambil berkata: "Wahai 'Ukasyah, janganlah kamu qishash Rasulullah s.a.w. tetapi kamu qishashlah kami berdua." Apabila Rasulullah s.a.w. mendengar kata-kata Abu Bakar ra. dan Umar ra. maka dengan segera beliau berkata: "Wahai Abu Bakar, Umar duduklah kamu berdua, sesungguhnya Allah s.w.t. telah menetapkan tempatnya untuk kamu berdua." Kemudian Ali ra. bangun, lalu berkata, "Wahai 'Ukasyah! Aku adalah orang yang senantiasa berada di samping Rasulullah s.a.w. oleh itu kamu pukullah aku dan janganlah kamu menqishash Rasulullah s.a.w." Lalu Rasulullah s.a.w. berkata, "Wahai Ali duduklah kamu, sesungguhnya Allah s.w.t. telah menetapkan tempatmu dan mengetahui isi hatimu." Setelah itu Hasan dan Husin bangun dengan berkata: "Wahai 'Ukasyah, bukankah kamu tidak tahu bahwa kami ini adalah cucu Rasulullah s.a.w., kalau kamu menqishash kami sama dengan kamu menqishash Rasulullah s.a.w." Mendengar kata-kata cucunya Rasulullah s.a.w. pun berkata, "Wahai buah hatiku duduklah kamu berdua." Berkata Rasulullah s.a.w. "Wahai 'Ukasyah pukullah saya kalau kamu hendak memukul."

Kemudian 'Ukasyah berkata: "Ya Rasulullah s.a.w., anda telah memukul saya sewaktu saya tidak memakai baju." Maka Rasulullah s.a.w. pun membuka baju. Setelah Rasulullah s.a.w. membuka baju maka menangislah semua yang hadir. Setelah 'Ukasyah melihat tubuh Rasulullah s.a.w. maka ia pun mencium beliau dan berkata, "Saya tebus anda dengan jiwa saya ya Rasulullah s.a.w., siapakah yang sanggup memukul anda. Saya melakukan begini adalah sebab saya ingin menyentuh badan anda yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. dengan badan saya. Dan Allah s.w.t. menjaga saya dari neraka dengan kehormatanmu" Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata, "Dengarlah kamu sekalian, sekiranya kamu hendak melihat ahli syurga, inilah orangnya." Kemudian semua para jemaah bersalam-salaman atas kegembiraan mereka terhadap peristiwa yang sangat genting itu. Setelah itu para jemaah pun berkata, "Wahai 'Ukasyah, inilah keuntungan yang paling besar bagimu, engkau telah memperolehi darjat yang tinggi dan bertemankan Rasulullah s.a.w. di dalam syurga."

Apabila ajal Rasulullah s.a.w. makin dekat maka beliau pun memanggil para sahabat ke rumah Aisyah ra. dan beliau berkata: "Selamat datang kamu semua semoga Allah s.w.t. mengasihi kamu semua, saya berwasiat kepada kamu semua agar kamu semua bertaqwa kepada Allah s.w.t. dan mentaati segala perintahnya. Sesungguhnya hari perpisahan antara saya dengan kamu semua hampir dekat, dan dekat pula saat kembalinya seorang hamba kepada Allah s.w.t. dan menempatkannya di syurga. Kalau telah sampai ajalku maka hendaklah Ali yang memandikanku, Fadhl bin Abbas hendaklah menuangkan air dan Usamah bin Zaid hendaklah menolong keduanya. Setelah itu kamu kafanilah aku dengan pakaianku sendiri apabila kamu semua menghendaki, atau kafanilah aku dengan kain Yaman yang putih. Apabila kamu memandikan aku, maka hendaklah kamu letakkan aku di atas balai tempat tidurku dalam rumahku ini. Setelah itu kamu semua keluarlah sebentar meninggalkan aku. Pertama yang akan mensolatkan aku ialah Allah s.w.t., kemudian yang akan mensolat aku ialah Jibril a.s., kemudian diikuti oleh malaikat Israfil, malaikat Mikail, dan yang akhir sekali malaikat lzrail berserta dengan semua para pembantunya. Setelah itu baru kamu semua masuk bergantian secara berkelompok bersolat ke atasku."

Setelah para sahabat mendengar ucapan yang sungguh menyayat hati itu maka mereka pun menangis dengan nada yang keras dan berkata, "Ya Rasulullah s.a.w. anda adalah seorang Rasul yang diutus kepada kami dan untuk semua, yang mana selama ini anda memberi kekuatan dalam penemuan kami dan sebagai penguasa yang menguruskan perkara kami. Apabila anda sudah tiada nanti kepada siapakah akan kami tanya setiap persoalan yang timbul nanti?." Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata, "Dengarlah para sahabatku, aku tinggalkan kepada kamu semua jalan yang benar dan jalan yang terang, dan telah aku tinggalkan kepada kamu semua dua penasihat yang satu daripadanya pandai bicara dan yang satu lagi diam sahaja. Yang pandai bicara itu ialah Al-Quran dan yang diam itu ialah maut. Apabila ada sesuatu persoalan yang rumit di antara kamu, maka hendaklah kamu semua kembali kepada Al-Quran dan Hadis-ku dan sekiranya hati kamu itu berkeras maka lembutkan dia dengan mengambil pelajaran dari mati."

Setelah Rasulullah s.a.w. berkata demikian, maka sakit Rasulullah s.a.w. bermula. Dalam bulan safar Rasulullah s.a.w. sakit selama 18 hari dan sering diziaiahi oleh para sahabat. Dalam sebuah kitab diterangkan bahawa Rasulullah s.a.w. diutus pada hari Isnin dan wafat pada hari Isnin. Pada hari Isnin penyakit Rasulullah s.a.w. bertambah berat, setelah Bilal ra. menyelesaikan azan subuh, maka Bilal ra. pun pergi ke rumah Rasulullah s.a.w.. Sesampainya Bilal ra. di rumah Rasulullah s.a.w. maka Bilal ra. pun memberi salam, "Assalaarnualaika ya Rasulullah." Lalu dijawab oleh Fathimah ra., "Rasulullah s.a.w. masih sibuk dengan urusan beliau." Setelah Bilal ra. mendengar penjelasan dari Fathimah ra. maka Bilal ra. pun kembali ke masjid tanpa memahami kata-kata Fathimah ra. itu. Apabila waktu subuh hampir hendak lupus, lalu Bilal pergi sekali lagi ke rumah Rasulullah s.a.w. dan memberi salam seperti permulaan tadi, kali ini salam Bilal ra. telah di dengar oleh Rasulullah s.a.w. dan Rasulullah s.a.w. berkata, "Masuklah wahai Bilal, sesungguhnya penyakitku ini semakin berat, oleh itu kamu suruhlah Abu Bakar mengimamkan solat subuh berjemaah dengan mereka yang hadir." Setelah mendengar kata-kata Rasulullah s.a.w. maka Bilal ra. pun berjalan menuju ke masjid sambil meletakkan tangan di atas kepala dengan berkata: "Aduh musibah."

Setelah Bilal ra. sarnpai di masjid maka Bilal ra. pun memberitahu Abu Bakar tentang apa yang telah Rasulullah s.a.w. katakan kepadanya. Abu Bakar ra. tidak dapat menahan dirinya apabila ia melihat mimbar kosong maka dengan suara yang keras Abu Bakar ra. menangis sehingga ia jatuh pingsan. Melihatkan peristiwa ini maka riuh rendah tangisan sahabat dalam masjid, sehingga Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Fathimah ra.; "Wahai Fathimah apakah yang telah berlaku?." Maka Fathimah ra. pun berkata: "Kekecohan kaum muslimin, sebab anda tidak pergi ke masjid." Kemudian Rasulullah s.a.w. memanggil Ali ra. dan Fadhl bin Abas ra., lalu Rasulullah s.a.w. bersandar kepada kedua mereka dan terus pergi ke masjid. Setelah Rasulullah s.a.w. sampai di masjid maka Rasulullah s.a.w. pun bersolat subuh bersama dengan para jemaah.

Setelah selesai solat subuh maka Rasulullah s.a.w. pun berkata, "Wahai kaum muslimin, kamu semua senantiasa dalam pertolongan dan pemeliharaan Allah s.w.t., oleh itu hendaklah kamu semua bertaqwa kepada Allah s.w.t. dan mengerjakan segala perintahnya. Sesungguhnya aku akan meninggalkan dunia ini dan kamu semua, dan hari ini adalah hari pertama aku di akhirat dan hari terakhir aku di dunia." Setelah berkata demikian maka Rasulullah s.a.w. pun pulang ke rumah beliau. Kemudian Allah s.w.t. mewahyukan kepada malaikat lzrail a.s., "Wahai lzrail, pergilah kamu kepada kekasihku dengan sebaik-baik rupa, dan apabila kamu hendak mencabut ruhnya maka hendaklah kamu melakukan dengan cara yang paling lembut sekali. Apabila kamu pergi ke rumahnya maka minta izinlah terlebih dahulu, kalau ia izinkan kamu masuk, maka masuklah kamu ke rumahnya dan kalau ia tidak mengizinkan kamu masuk maka hendaklah kamu kembali padaku."

Setelah malaikat lzrail mendapat perintah dari Allah s.w.t. maka malaikal lzrail pun turun dengan menyerupai orang Arab Badwi. Setelah malaikat lzrail sampai di depan rumah Rasulullah s.a.w. maka ia pun memberi salam, "Assalaamu alaikum yaa ahla baitin nubuwwati wa ma danir risaalati a adkhulu?" (Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kamu semua sekalian, wahai penghuni rumah nabi dan sumber risaalah, bolehkan saya masuk?) Apabila Fathimah mendengar orang memberi salam maka ia-pun berkata; "Wahai hamba Allah, Rasulullah s.a.w. sedang sibuk sebab sakitnya yang semakin berat." Kemudian malaikat lzrail berkata lagi seperti dipermulaannya, dan kali ini seruan malaikat itu telah didengar oleh Rasulullah s.a.w. dan Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Fathimah ra., "Wahai Fathimah, siapakah di depan pintu itu." Maka Fathimah ra. pun berkata, "Ya Rasulullah, ada seorang Arab badwi memanggil mu, dan aku telah katakan kepadanya bahawa anda sedang sibuk sebab sakit, sebaliknya dia memandang saya dengan tajam sehingga terasa menggigil badan saya." Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata; "Wahai Fathimah, tahukah kamu siapakah orang itu?." Jawab Fathimah, "Tidak ayah." "Dia adalah malaikat lzrail, malaikat yang akan memutuskan segala macam nafsu syahwat yang memisahkan perkumpulan-perkumpulan dan yang memusnahkan semua rumah serta meramaikan kubur." Fathimah ra. tidak dapat menahan air matanya lagi setelah mengetahui bahawa saat perpisahan dengan ayahandanya akan berakhir, dia menangis sepuas-puasnya. Apabila Rasulullah s.a.w. mendengar tangisan Falimah ra. maka beliau pun berkata: "Janganlah kamu menangis wahai Fathimah, engkaulah orang yang pertama dalam keluargaku akan bertemu dengan aku." Kemudian Rasulullah s.a.w. pun mengizinkan malaikat lzrail masuk. Maka malaikat lzrail pun masuk dengan mengucap, "Assalamuaalaikum ya Rasulullah." Lalu Rasulullah s.a.w. menjawab: "Wa alaikas saalamu, wahai lzrail engkau datang menziarahi aku atau untuk mencabut ruhku?" Maka berkata malaikat lzrail: "Kedatangan saya adalah untuk menziarahimu dan untuk mencabut ruhmu, itupun kalau engkau izinkan, kalau engkau tidak izinkan maka aku akan kembali." Berkata Rasulullah s.a.w., "Wahai lzrail, di manakah kamu tinggalkan Jibril?" Berkata lzrail: "Saya tinggalkan Jibril di langit dunia, para malaikat sedang memuliakan dia." Tidak beberapa lama kemudian Jibril a.s. pun turun dan duduk di dekat kepala Rasulullah s.a.w..

Apabila Rasulullah s.a.w. melihat kedatangan Jibril a.s. maka Rasulullah s.a.w. pun berkata: "Wahai Jibril, tahukah kamu bahawa ajalku sudah dekat" Berkata Jibril a.s., "Ya aku tahu" Rasulullah s.a.w. bertanya lagi, "Wahai Jibril, beritahu kepadaku kemuliaan yang menggembirakan aku disisi Allah s.w.t" Berkata Jibril a.s., "Sesungguhnya semua pintu langit telah dibuka, para malaikat bersusun rapi menanti ruhmu dilangit. Kesemua pintu-pintu syurga telah dibuka, dan kesemua bidadari sudah berhias menanti kehadiran ruhmu." Berkata Rasulullah s.a.w.: "Alhamdulillah, sekarang kamu katakan pula tentang umatku di hari kiamat nanti." Berkata Jibril a.s., "Allah s.w.t. telah berfirman yang bermaksud,"Sesungguhnya aku telah melarang semua para nabi masuk ke dalam syurga sebelum engkau masuk terlebih dahulu, dan aku juga melarang semua umat memasuki syurga sebelum umatmu memasuki syurga."

Berkata Rasulullah s.a.w.: "Sekarang aku telah puas hati dan telah hilang rasa susahku." Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata: "Wahai lzrail, mendekatlah kamu kepadaku." Setelah itu Malaikat lzrail pun memulai tugasnya, apabila ruh beliau sampai pada pusat, maka Rasulullah s.a.w. pun berkata: "Wahai Jibril, alangkah dahsyatnya rasa mati." Jibrila.s. mengalihkan pandangan dari Rasulullah s.a.w. apabila mendengar kata-kata beliau itu. Melihatkan telatah Jibril a.s. itu maka Rasulullah s.a.w. pun berkata: "Wahai Jibril, apakah kamu tidak suka melihat wajahku?" Jibril a.s. berkata: "Wahai kekasih Allah, siapakah orang yang sanggup melihat wajahmu dikala kamu dalam sakaratul maut?" Anas bin Malik ra. berkata: "Apabila ruh Rasulullah s.a.w. telah sampai di dada beliau telah bersabda,"Aku wasiatkan kepada kamu agar kamu semua menjaga solat dan apa-apa yang telah diperintahkan ke atasmu."

Ali ra. berkata: "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. ketika menjelang saat-saat terakhir, telah mengerakkan kedua bibir beliau sebanyak dua kali, dan saya meletakkan telinga, saya dengan Rasulullah s.a.w. berkata: "Umatku, umatku." Telah bersabda Rasulullah s.a.w. bahawa: "Malaikat Jibril a.s. telah berkata kepadaku; "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah s.w.t. telah menciptakan sebuah laut di belakang gunung Qaf, dan di laut itu terdapat ikan yang selalu membaca selawat untukmu, kalau sesiapa yang mengambil seekor ikan dari laut tersebut maka akan lumpuhlah kedua belah tangannya dan ikan tersebut akan menjadi batu.

Sabtu, 26 Februari 2011

ShoppINg at rANtau Panjang


Assalamualaikum...

slamat mlm..nee r ksempatan Aisah update blog
tngah mlm buta,,hihiih
emm..sj Aisah nk share pgalmn first time g Rantau pnjg..
wlaupon dah hmpir 2 thun dok klate nee..
xsngka plak ari ney pluang Aisah..g sna...
Alhamdullilah..Allah Izin slamt smpai n pulang.

bila Aisah mlngkah trun dri bas KTD..
melihat keadaan rantau pnjg nee...Aisah xla smpai excited sngt..
bg Aisah biasa2 sje..ihihihi..
myB kt cnie klebihn bila shopping..hrga brngn murah n b'patutan..
Aisah sempat r temuramah pra pniagaan kt c2..
kbnykkn mereka asl klate n spruh nya..warga thailand..

barangn jualan mereka d perolehi dri ngara siam, china
n korea da jgk...emm tngok kualiti brngn ble than jgk
tp...bg AISAH.. xsuka sngt r..coz tmpat pniaga x t'susun..
m'gikut jualn brngn...huuhuhuhu...

papew pown eya m'bwa pgalmn mnarik...
coz Aisah d temani dgn sahabat2..yg sngt2 d sygi...
dah lma x jln2..ngn downk semua...nee la masanya..kn???
oppss t'lupa plak nk share s'suatu yg sngt berti
emmm tdi kul 8.00 kt kampus dah ceramah m'genai maulidur rasul..
emm...Alhamdullilah ramai jg yg dtng..moga2..Allah
sntisa m'redhai kita semua...

cara untk kasih n mencintai RASULLULLAH S.A.W..dengan
mentauhidkan ALLAH...brng siapa mengasihi KEKASIH
ALLAH ia akn mendapat SYAFAA'T di akhirat kelak.
AMin....

k...la..smpai nee jak lah...Aisah pon dah penat mnaip nee
hihiih..slamat mlm..

Khamis, 24 Februari 2011

cemBuru akn ukhuwah mereka

Assalamualaikum

emm..sejak kbelakngan ney Aisah xdapt nk update blog
coz bz Sngat ngn kuliah n assigment yg d beri kn
huuhuh...so now holiday nee r ksemptn Aisah
utk sharing..cerekacerita...hihii
pagi td kat ostel da gotong royong...huhuhu
ney lah keja yg Aisah xsuka nk wat time nk rehat da plak keja...
tp..Aisah relakn ati n ikhlas utk lakukan..COZ
Allah sngt m'yukai kerja yg dilakukan scara jemaah...

paz GORO tu..Aisah g lah tngok2 adk2
PERKEMASS kat bilik
A8..xsngka fatin yg stay d blik A2 da kt c2...skali
upanya dy sakit...simpati jg tngok keadaannya..
namun disebalik prasaan Aisah ney ada rasa cemburu sngt...ngn cara
mereka merawat n melayan fatin...ukhuwah mereka bgitu ikhlas..
wlaupon b'lainan bgsa,umur n latar belakang...

smpai menitiskan Air mata Aisah menyaksikan SITUASI tu
indah xterkata...YA ALLAH rinduunya Aisah pershabtn
sperti ini..

Aisah doakan moga persahabatan mereka smpai di akhirat
kelak...Amin...

Sabtu, 19 Februari 2011

sAya BukanLah yG terBAIK...Assalamualaikum
sebenarnya dah 2 hari lepas Aisah nk update blog ney
tp xda mud plak...nk taip...huhuhhuuhu
papew pown petAng ney AISAH teringin sngt nk
luahkn isi hati Aisah dlm sienar cahaya ney...

wlaupon pkara ney Aisah dah mengadu ngn kekasih setia yg
sentiasa ada utk mendengar rintihan Aisah..tiap kali bila
Aisah memerlukannya..

emm..entry Aisah kli nee biasa sj..ia xda kena - m'gena ngn sesiapa
pon..tp sbgi pendoman diri Aisah sendiri..
semestinya diri Aisah nee BKN LAH YG T'BAIK..
utk siapa2 pon..tp
INGT AISAH INGIN M'JADI
YG TERBAIK..UTK DIRI,SAHABAT
KELUARGA...N PLING PNTING UTK ALLAH S.W.T
adakah itu slh?????

Aisah sbnarnya bknnya nak tnjuk baek or nk berlakon
jdi baek..tp Aisah cuba berusaha utk jdi yg terbaik..
kita jgk tahu sejahat-jahat mn pon manusia pasti
ada kbaikn nya kn..!!
dgn kbaikan nya itu kita lupa kjahatn yg dy wat dgn kita..
bgi Aisah itu pkara biasa..mgkin bg sesetengah org kbaikn
itu xakn mnutupi racun yg da pd dirinya..

wlau mcm mn pon penah kah kita t'pkir
s'jahat2 kita bila mlakukan dosa s'besar mn pon kpd ALLAh..
ALLAH masi m'maafkn kita..dgn b'taubat...betapa syg n kasihnya
ALLAH kpd kita....yg sntiasa m'beri ruang n pluang
utk kita..s'ag MATAHARI tidak terbit d sblh barat..

k...lah..stelah Aisah luahkn apa yg da dlm hati Aisah..
nee..trase ringn n...sprti beban itu hilang utk di tngung
insyaALLAH mulai saat nee Aisah akn cuba yg t'baik
walaupon Aisah ney
"BUKANLAH YG TERBAIK"

Rabu, 16 Februari 2011

MaaF..kn..Ku


Assalamualaikum....

Hari nee...Aisah btul2 rsa serba slh dgn seorng
insan yg bnyk beri sy kesempatan n sentiasa
sokong sy...dri belakang...

Aisah taw ..Aisah uda mengecewakn atinya...tp..itu
bkn niat Aisah....myB kputusan yg Aisah ambil ney adlh btul
n gerak Hati Aisah kuat utk tidak mengikut b'tnding dlm
plihan raya MPP kat kampus..

Aisah hargai sgala jsa baiknya...yg sanggup jdi pencadang
Aisah..n dy sendiri yg ambilkn borang utk Aisah...
betapa rsa serba slh AIsah dgn insan nee..
Dia bgitu m'percayai kebolehan Aisah..

kemarin mlm..dy g bilik Aisah..dy myb nk pastikan Aisah isi
borang tu...tp..Aisah lngsung xtulis 1 huruf pon dlm kertas tu..
sbenarnya Aisah trus trng r..Aisah ingin jgk nk jdi Wakil MPP..
Aisah taw Aisah ble wat keja tu..coz itu x menjadi masalah Aisah...

Namun semu tu dah berlalu...Allah uda tentukan Aisah
xikut bertanding...mgkin insyaALLAH..
da hikmah di sebaliknya..wlau bgmn pon..
Aisah masi punya seorang sahabt
SUZIERNA...yg akn menyertai trut bertanding....
insyaALLAH..dy dpt menang utk krusi pilihn raya nnt..
Aisah sntiasa ada utk sahabat Aisah...

Isnin, 14 Februari 2011

maulidUr RasuL =)


SEJARAH SAMBUTAN MAULIDUR RASUL

Sambutan Maulidur Rasul telah diasaskan oleh kerajaan Fatimah di Mesir. Kerajaan Fatimah telah menyambutnya besar-besaran. Bukan hanya hari jadi Rasulullah saw sahaja yang dirayakan, tetapi juga ahli keluarga Nabi saw.

Walaubagaimanapun, semua perayaan ini telah dihentikan pada tahun 488 atas perintah Perdana Menteri al-Afdal Shahindah pada ketika itu yang berpegang kuat pada sunnah. Masyarakat berhenti merayakannya sehingga Al-Ma'moon Al-Bataa'ni memegang kuasa kerajaan. Beliau telah yang memulakan kembali perayaan yang telah dihentikan sebelum itu. Apabila Kerajaan al-Ayubbiah merampas kuasa, semua perayaan telah dihentikan. Namun begitu, masyarakat tetap merayakannya dikalangan keluarga mereka di dalam rumah.

Pada Abad ke 7, Putera Muzafar Al-Deen telah mewartakan perayaan Maulid Nabi di Bandar Irbil. Beliau merupakan seorang sunni. Sambutannya diisikan dengan pelbagai acara antaranya membaca sejarah Nabi (s.a.w.) sehinggalah kepada menghias binatang ternakan untuk disembelih kemudian diadakan jamuan besar-besaran.

HUJAH MEMBOLEHKAN MAULIDUR RASUL

Allah berselawat kepada Rasulullah saw:

“Sesungguhnya Allah dan malaikatNya berselawat (memberi Segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad s.a.w); Wahai orang-orang Yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta Ucapkanlah salam sejahtera Dengan penghormatan Yang sepenuhnya.” ( surah al-Ahzab ayat 56)

Para sahabat berkata: “Ya Rasulullah, kami telah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu, tapi kami tidak tahu bagaimana mengucapkan selawat kepadamu.

Rasulullah saw menjawab: ucapkanlah: Allahhumma solli ‘ala Muhammad (Ya Allah, selawatkan atas Nabi Muhammad.)”

Kita meminta Allah berselawat ke atas Nabi bagi pihak kita, kerana hanya Allah yang mengetahui setinggi mana darjat Nabi Muhammad.

Allah sendiri mengagungkan Nabi, jadi tidak syirik bagi kita untuk mengagungkan Nabi.

Di antara cara untuk melahirkan rasa cinta kepada Nabi ialah dengan mengadakan sambutan maulud.

Banyak buku telah ditulis mengenai perayan Maulidur Rasul ini antara penulisnya ialah Ibn Dahya, Muhy Ed-Deen Ibn Al-`Arabi dan Ibn Taghrabik. Antara yang membolehkan ialah Imam Jalaluddin Sayuti, Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syeikh Atiah Saqr dan Syeikh Yusuf Qardawi.

Ahad, 13 Februari 2011

from Facebook

bersyukur sebab 'TAK CANTIK'
b

ersyukur sebab 'TAK CANTIK'

by Naza Melman on Thursday, February 10, 2011 at 6:26am

Kerana saya tidak cantik..

saya tidak jadi mangsa gangguan lelaki-lelaki yang rosak akhlaknya.

Kerana saya tidak cantik..

saya dapat pelihara diri saya daripada pandangan bernafsu lelaki yang tidak menjaga pandangannya.

Kerana saya tidak cantik..

saya selamat daripada menjadi senjata iblis mencairkan iman lelaki.

Kerana saya tidak cantik..

saya tidak mendapat fitnah dan cemburu daripada wanita-wanita lain.

Kerana saya tidak cantik..

saya tidak mengharapkan pujian daripada mana-mana lelaki dan wanita, dan kerana saya tak cantik, akhirnya saya menemui insan yang mencintai saya seadanya.

Paling penting, kerana saya tak cantik..

saya sentiasa mencuba untuk menjadi cantik pada pandanganNya. Cantik pada pandangan manusia bukanlah apa-apa.

Jumaat, 11 Februari 2011

t'inDah b'sMa sMk PC2..


Assalamualaikumm...

ALHAMDULLILAH...akhir nya progrm b'sma adk2
SMK Pengkalan Chepa 2...b'jln dgn jyanya,,
slama 3 ari...iaitu kursus Cakna solat
dan cELIk al Quran..

sngt2 mengembira...wlaupon penat..yg di bebankn agk berat
jga..nmun m'jadi ringn dgn..b'sma adk2...
yg bgitu juruh...nee adlh pgalamn prtama
Aisah jdi Fasilitator...utk skul smk pngkaln chepa

t'lalu bnyk knangan manis...bersama mereka tersayang...
smpi ada yg nk ajak Aisah Kecek klate...
hiihihihi...adk2 semu bgi kerjasama..wlaupon dah sdikit
slh fhm...tp prgrm ini sngt berjaya pd Aisah..
insyaALLAH adk2 yg m'gikuti kursus ini..dpt m'gubah
PARADIGMA...adk2 ...KERNA ALLAH...
DEMI ISLAM...

Aisah sndiri pon..akn m'gmbil semu ILMU yg di smpaikn
oleh penceramah2..yg di jemput...
dan insyaALLAH Aisah akn praktikal kn dlm
khidupan seharian...
terima kasih...untk kamu semua....

smk pengkalan Chepa 2...
i luv u b'coz ALLAH

Selasa, 8 Februari 2011

From millatFB........

Muhammad
Dikirim Februari 8, 2011 oleh Muhammad dalam Islam

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ من عذاب القبر و أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ من المأثم والمغرم...........إلخ

Daripada Siti Aisyah Radiallahu anha, bahawasanya nabi Muhammad Sallahu alaihi wasallam berdoa dlm solat (slps tahiyyat sblm beri salam ): Ya Allah, aku brlindung dgn Engkau drpd azab kubur, dan aku berlindung dgn Engkau drpd fitnah dajjal, dan aku brlindung dgn Engkau drpd fitnah kehidupan dan fitnah kematian, Ya Allah aku brlindung dgn Engkau drpd dosa dan hutang (yg aku tdk mampu mmbayarnya).....Al-Hadis

Riwayat Muslim

Sy tdk menulis hdis ini shingga ke akhirnya krna doanya hnya stkt itu iaitu doa yg kita patut amalkan slps tahiyyat akhir sblm mmberi salam....doanya:

اللهم إنّي أعوذ بِكَ مِن عذابِ القَبْرِ وأعوذُ بك من فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّال وأعوذ بك من فتن

المَحْيَا والمَمَاتِ اللهم إنّي أعوذ بك مِنَ المَأْثَمِ والمَغْرَمِ

Fitnah kehidupan di sini ialah apa yg menimpa manusia sepanjang hidup trdiri drpd fitnah2 dunia, nafsu syahwat dan sebagainya. Fitnah kematian pula padanya khilaf ulama' iaitu:

1. Azab kubur

2. Fitnah semasa ajal hampir tiba iaitu ketika sakaratul maut

Kenapa nabi amalkan doa ini sdgkan dia memang terlepas drpd zaman fitnah dajjal, drpd azab kubur?? Jawapannya kerana untuk mengajar umatnya doa ini...Jadi, sama-samalah kita amalkan doa ini selepas membaca tahiyyat akhir sblm memberi salam sbg memohon dengan Allah drpd benda2 tersebut

Assalamualaikum.....

Emm..misss nya ngn blog sy ney..lma dah x wt ctatan diari sienar chaya hidup Q ney.... sbnrnya bnyk jgk nk taip ari ney law ble semu pkara yg Aisah lalui sminggu nee....Aisah btul2 di uji dgn plbgai pkara..yg sedih da...yg manis da....yg m’garut pon da..hihihihihi..

Papew pown...Aisah tw semu pkra tu akn mlatih diri Aisah utk matang ag..melalui pjlnn hidup yg masi pnjg..

Emm...di dunia nee x semu org suka ngn kita tp x semu jg org benci ngn kita this normal for me....yg pnting kita taw sp diri kita...xperlu lah nk slhkn diri sendiri or org di sekelilingi kita....k...cuba r p’btulkn dim n ksilpn kita..jgn plak mencari kesilapn org lain....

The end....................

Jumaat, 4 Februari 2011

POST from FB

AMARAN dari ALLAH ...DIDALAM MULUT BAYI

by Nadia Ahmad Tarmizi on Saturday, January 8, 2011 at 12:28pm

AMARAN dari ALLAH ...DIDALAM MULUT BAYI

AMARAN dari ALLAH ...DIDALAM MULUT

BAYI.... - please read!!!.. TRUE STORY

Message: Begini ceritanya.... Sahabat saya tu seorang guru

di salah sebuah sekolah di Malaysia. Sahabat saya tu mempunyai

seorang kawan Cina yang sama mengajar macam dia. Kawan Cinanye kata , dia telah terbaca berita di akhbar Cina

baru-baru ini yang mengatakan ada seorang bayi cina baru saja lahir dalam keadaan mulutnye seperti berjahit tapi takdelah kesan jahit. Cuma mulutnye tertutup rapat. Jadi doktor bersepakat untuk membedah bayi Cina tersebut.

Ketika dalam pembedahan, mulutnye berjaya dibedah tapi ada sesuatu yang amat memeranjat yang berada di dalam mulut

bayi tersebut..............Nak tahu ape dia???????? Doktor yang membedah bayi tersebut telah menemui sehelai kertas kecil yang didalam kandungannye bertulis dalam tulisan cina..nak tahu tak ape kandungannye??? Didalam kertas tersebut telah menyebut dalam tulisan cina yang berbunyi "Ingatlah wahai manusia ,

sesungguhnye Hari Kiamat akan menjelma tidak lama lagi"

Maka terperanjat lah doktor cina tersebut sebab bayi tersebut memang sejak dilahirkan memang mulutnye tertutup. Jadi

tiada bukti mengatakan ada orang yang meletakkan kertas kecil tersebut. Jadi memanglah terbukti bahawa kuasa

Allah Yang Maha Besar menciptakan bayi tersebut sedemikian rupa untuk memberi maklumat kepada manusia tentang

ketibaan hari kiamat.. Sesungguhnye Allah Maha Bekuasa untuk

memberikan agar bertaubat. Jadi sesungguhnye Allah sebenarnye masih sayangkan kita kerana telah memberi maklumat tersebut...

Adakah anda percaya ?Dalam keadaan ini , cuba kita renungkan

pada zaman Rasullulah s.a.w Allah telah memberikan petunjuk kecil tentang tanda-tanda hari kiamat sejak zaman nabi-nabi dulu lagi.Contonhye lelaki kawin sama lelaki begitulah sebaliknye.

Dan didalam Al-Qur'an sendiri telah mengatakan bahawa tanda tanda hari kiamat ialah apabila orang islam! sendiri yang membenci islam dan menentangnye. Ini telah terbukti pada zaman sekarang di negara kita.Jadi secara amnye... sebenarnye hari kiamat akan menjelma tidak lama lagi tapi kita tak tahu bila. Cuma rasullullah ada menyebut hari kiamat akan datang pada hari Jumaat tapi tak tahu bila...........Tapi kita hairan kenapa akhbar melayu tiada berita ini.Ini adalah disebabkan pemerintah tak mahu akan menjadi kecoh di negara ini. Jadi sama-samalah kita

renungkan bersama sesungguhnye berita itu adalah merupakan satu bonus daripada Allah terhadap manusia agar bersiap

sedia.....untuk menanti ketibaan hari kiamat....................

Seperkara lagi ialah berkenaan salah satu tanda kiamat iaitu akan berlaku gempabumi di tiga tempat ....timur tengah,barat dan timur.Waktu itu baru Turki dan Taiwan.Tup..tup..Mexico di landa gempabumi yang dasyhat juga seminggu. Dan Allahyarham

Ustaz Taha pernah berkata sekitar lima tahun lepas salah satu tanda kiamat akan berlaku kekecohan di Indonesia

dan Turki. Sama sama kita renungkan...buktinya jelas makin nyata dari hari ke hari....sabarlah menanti.....sekian

ini adalah keratan email yang dihantar oleh seorang rakan kepada saya..oleh itu menjadi tanggungjawab saya untuk edarkan pada semua.. sekian..

Notis dlm Mulut Bayi (pernah disiarkan disebuah akhbar berbahasa Cina)

"Sebarkanlah ajaranku walau satu ayat pun"

(Sabda Rasulullah SAW)

"Nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan- amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (Surah Al-Ahzab:71)